Polityka Prywatności obowiązująca w firmie Fotografia Monika Drężek

Zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Drężek działająca pod firmą Fotografia Monika Drężek z siedzibą w Ełku (19-300) przy ul. Pięknej 2a/25
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@monikabloom.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.
 3. Firma Fotografia Monika Drężek przetwarza Państwa dane osobowe w związku z realizacją usług oraz wykonywaniem oferty i zamówień. 
 4. Nawiązując współpracę z firmą Fotografia Monika Drężek w jakiejkolwiek formie, a zatem podpisując umowę lub wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego lub maila, przekazujecie Państwo swoje dane osobowe, których Fotografia Monika Drężek staje się administratorem i które jest zobowiązana przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Fotografia Monika Drężek stosuje takie regulacje i zabezpieczenia, aby Państwa dane były przetwarzane zgodnie z RODO.  
 6. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, a zatem w następujących sytuacjach: w czasie telefonicznego, bądź mailowego kontaktowania się Państwa z firmą Fotografia Monika Drężek, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie administratora, poprzez przesłanie przez Państwa wiadomości z portali społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, etc.), poprzez zawarcie przez Państwa umowy na wykonanie usługi przez firmę Fotografia Monika Drężek
 7. Podczas wykonywania sesji fotograficznych Fotografia Monika Drężek również przetwarza Państwa dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku. 
 8. W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi, Fotografia Monika Drężek przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji postanowień umowy, w tym przede wszystkim w celu wykonania sesji fotograficznej, przygotowania i wydrukowania wykonanych zdjęć, stworzenia albumu pamiątkowego ze zdjęciami, skontaktowania się z Państwem, a także w pozostałych celach związanych z zawartą umową, jak również dla potrzeb przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy i organy państwowe. 
 9. W zależności od sytuacji, firma Fotografia Monika Drężek zbiera najczęściej następujące dane osobowe:
  – nr telefonu/adres e-mail, imię/nazwa – dane niezbędne przy wypełnianiu formularza kontaktowego na stronie administratora danych, 
  – nr telefonu/adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie PESEL – dane konieczne do zawarcia ważnej umowy o świadczenie usług fotograficznych oraz istotne w celu obrony roszczeń
  – nr telefonu do dodatkowej osoby kontaktowej – dane pomocne w razie niemożności nawiązania kontaktu z Państwem np. w dniu ślubu, wykonywanej sesji fotograficznej 
 10. W zależności od wyrażonej przez Państwa zgody, firma Fotografia Monika Drężek może przetwarzać Państwa dane w celu publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących, organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych. 
 11. Zgodnie z artykułami 13-22 RODO macie Państwo szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 
  W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt na następującego maila: hello@monikabloom.pl
 12. Dysponujecie Państwo także prawem wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 13. Co do zasady firma Fotografia Monika Drężek nikomu nie przekazuje Państwa danych, poza sytuacjami prawnie uzasadnionymi, kiedy administrator danych ma obowiązek przekazać Państwa dane. 
 14. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani nie będą profilowane.
 15. Czas przetwarzania Państwa danych odpowiadać będzie czasowi obowiązywania zawartej z Państwem umowy, jak również wynikać będzie z prawnych obowiązków nałożonych na administratora danych związanych z przetwarzaniem danych, oraz w zależności od przeznaczenia w różnych celach: 
  – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba, że konkretne przepisy prawa przewidują odmienne terminy, 
  – marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział: na czas ich trwania; 
  -archiwizacyjnych: fotografie mogą być przechowywane przez okres do 25 lat od ich powstania; 
  -statystycznych: bezterminowo, albowiem dane te są zanonimizowane, a zatem nie zawierające danych osobowych przez co  nie podlegają rozporządzeniu RODO,
 16. Dane osobowe z zapytań ofertowych firma Fotografia Monika Drężek może przechowywać zgodnie z istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 2 lat. 
 17. Na stronie firmy Fotografia Monika Drężek oraz w aplikacjach używana jest technologia, taka jak pliki cookie, local storage i inna podobna służąca do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzacie Państwo różne strony w Internecie. Dysponujecie Państwo możliwością dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki w celu ograniczenia lub wyłączenia funkcjonowania plików cookies, itp. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny firmy Fotografia Monika Drężek, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu oraz zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuje się korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Administrator danych stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu.